Předplatné časopisu:
Časopis Plasty a kaučuk je měsíčník, v současné době však vychází jednou za dva měsíce ve formě dvojčísel s dvojnásobným rozsahem a cenou 70 Kč bez DPH. První dvojčíslo vyšlo k 15. 2. 2004.
V případě zájmu zašlete objednávku předplatného pro zvolený počet exemplářů na adresu: Redakce časopisu Plasty a kaučuk, FT UTB ve Zlíně, Jana Navrátilová, Nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, případně na e-mail: redakce@plastyakaucuk.cz. Na základě této objednávky obdržíte první dvojčíslo a zálohovou fakturu.

Informace pro autory originálních a přehledných článků:
Aby mohl být Váš odborný článek uveřejněn v našem časopise, musí obsahovat tyto části v jazyce českém resp. slovenském:

  • název článku
  • adresy pracoviště autorů
  • souhrn
  • vlastní text
a současně v jazyce anglickém:
  • název článku
  • adresy pracoviště autorů
  • souhrn (abstrakt)
Pokud pracujete s editorem Microsoft Word, doporučujeme stáhnout si šablonu pro psaní manuskriptu.
Upozorňujeme, že původní odborné články jsou honorované, nemohou tedy obsahovat informace inzertního a reklamního charakteru.


Za správu tohoto webu odpovídá Roman Čermák. © 2004 Plasty a kaučuk