Redakce:
Plasty a kaučuk
Fakulta Techologická UTB ve Zlíně
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Tel.: +420 576 031 384
Fax: +420 577 210 172
E-mail: redakce@plastyakaucuk.cz
Web: http://www.plastyakaucuk.cz

IČO: 70883521
DIČ: 303-70883521

Šéfredaktor: Roman Čermák

Výkonný redaktor: Jana Navrátilová

Redaktoři: Alena Kalendová, Yvona Mužná

Externí spolupracovníci: Václav Matys, Bohumil Tesařík, Dana Kreizlová

Vydavatel:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

ve spolupráci s
Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol. s r.o., Duslo a.s., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta priemyselných technológií TnUAD, FATRA a.s, GRANITOL a.s., UNIPETROL RPA, ITC a.s., SYNTHOS Kralupy a.s., KORD Holding Company, MATADOR a.s., Mitas a.s., Plastika a.s., Polymer Institute Brno spol. s r.o., Semperflex Optimit spol. s r.o., Slovnaft a.s., Spolana a.s., Svaz zpracovatelů plastů ČR, SYNPO a.s., UNIPLAST Pardubice spol. s r.o., Univerzita Pardubice, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav polymerů VŠCHT Praha, Ústav polymérov SAV, VIPOTEST spol. s r.o., VÚSAPL a.s.

Rada vydavatele:
Kave Bareš, Ivan Dobáš, Vratislav Ducháček, Petr Janypka, Jaroslav Hell, Eleonóra Hudecová, Zdeněk Chmela, Ivan Chodák, Miroslav Chromek, Dušan Jagoš, Ondřej Kebrle, Vladimír Klepal, Metoděj Kozák, Karel Kučera, Milan Olšovský, Miroslav Maňas, Jiří Hlavoň, Antonín Náplava, Ladislav Pospíšil, Jindřiška Ondráčková, Jindřich Pytela, Miroslav Raab, Petr Sáha, Karel Špaňhel, Ivan Hudec, Jaroslav Štaufčík, Pavel Svoboda, Jaromír Šňupárek, Otakar Walter

Za správu tohoto webu odpovídá Roman Čermák. © 2004 Plasty a kaučuk