Profil časopisu
Archív čísel
Ceník inzerce
Vydavatelé a redakce
Různé
Plasty a kaučuk
FT UTB ve Zlíně
nám. T. G. M. 275
762 72 Zlín
Česká republika

Tel.:
+420 576 031 384

Fax:
+420 577 210 172

E-mail:
redakce@plastyakaucuk.cz


Mediální partneři:

Partner


Partner