Technické požadavky na inzerci:
Podklady pro inzerci zasílejte na E-mailovou adresu redakce v elektronické podobě, nejlépe jako tiskový PDF soubor. Pokud máte zájem o grafické zpracování Vaší reklamy, pošlete potřebné informace E-mailem nebo poštou na adresu redakce.
Uzávěrka pro zadávání inzerce je do 15. dne prvního měsíce, za které dvojčíslo vychází (např. pro číslo 1-2 je uzávěrka 15. ledna).

Ceník barevné inzerce na obálce:

Zadní strana časopisu

Vnitřní strany obálky


210x297 mm
celá strana

24 000 Kč


210x145 mm
1/2 strany

14 000 Kč


210x297 mm
Celá strana

19 000 Kč


210x145 mm
1/2 strany

11 500 Kč


Ceník černobílé inzerce v textu:


175x250 mm
celá strana

10 000 Kč


85x250 mm
1/2 strany

5 000 Kč


175x125 mm
1/2 strany

5 000 Kč


85x125 mm
1/4 strany

2 500 Kč


85x60 mm
1/8 strany

1 500 Kč


Grafická úprava:
10 % základní sazby.

Násobná inzerce:
Sleva 5 % ze základní sazby.

Poznámka:
Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Za správu tohoto webu odpovídá Roman Čermák. © 2004 Plasty a kaučuk