Časopis Plasty a kaučuk je součástí Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tato nejstarší zlínská fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů.

Registrováno MKČR 4888


Za správu tohoto webu odpovídá Roman Čermák. © 2004 Plasty a kaučuk